Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego  mStilleto

 

 1. Niniejszy dokument (dalej zwany Polityką Prywatności) określa zasady przechowywania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www.modne-obuwie.pl oraz zasady korzystania przez sklep internetowy z tzw. plików cookies.
 2. Dane osobowe klientów sklepu internetowego chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej części Polityki Prywatności RODO.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoje dane chronimy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Hołowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BESTBUT Piotr Hołowiński z siedzibą w Biłgoraju, ul. Piłsudskiego 88 (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9181009735, REGON: 950226088 (dalej: administrator). Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

- listownie (pisemnie) na adres: ul. Piłsudskiego 88 (PNA: 23-400 Biłgoraj)

- przez e-mail: bestbut99@gmail.com

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować mailowo, na adres e-mail: bestbut99@gmail.com

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

 • wykonania zawartej umowy sprzedaży towarów (obsługi Twojego zamówienia, dostawy towaru, wystawienia dokumentów księgowych, rozpoznania reklamacji, itp.),
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • prowadzenia konta użytkownika (jeśli zdecydowałeś się na jego założenie);
 • możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych naszego sklepu w postaci newslettera, który będzie wysyłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail,
 • marketingowym w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej i kontekstowej, ofert, informacji o promocjach,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • niezbędność Twoich danych do wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży i prowadzenia konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obowiązujące przepisy prawa w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych w zakresie otrzymywania newslettera (informacji handlowych oraz marketingowych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Mamy uzasadniony interes w tym, aby np. zapobiegać oszustwom, bronić się przed roszczeniami oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji, jak dla celów marketingowych w związku z kierowaniem reklamy kontekstowej.

            Na tej podstawie nie możemy przetwarzać danych jeśli Twoje prawa i wolności będą     miały nadrzędny charakter nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.

 

 1. Kategorie Twoich danych które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (lub/i adres dostawy jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania), adres e-mail oraz nr telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP) jeśli będzie on niezbędny do wystawienia faktury VAT.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w tym roszczeń wynikających z rękojmi.

Twoje dane osobowe które przetwarzamy w oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • firmom kurierskim w celu zrealizowania dostawy zamówionych przez Ciebie towarów,
 • innym podmiotem jeśli okaże się to niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia (np. operatorom systemów płatności, podmiotom pośredniczącym przy realizacji zamówień),
 • firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartych umów (np. dane objęte wystawionymi fakturami VAT),
 • kancelarii prawnej jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń,
 • firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu,

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w zgodzie na otrzymywanie od nas newslettera) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy wskazany w pkt 1.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupów w naszym sklepie lub założenia konta użytkownika.

Jeżeli nie podasz nam swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy sprzedaży.

Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator może na potrzeby prezentowania reklam i ofert Sklepu internetowego w sposób dostosowywany do Twoich potrzeb zapoznawać się z preferencjami zakupowymi. Działania te mogą być wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, co pozwoli na prezentowanie aktualnych treści.

Sklep w sposób automatyczny pobiera informacja wyłącznie zawarte w plikach cookies. Sposób ich wykorzystania przez nasz sklep opisany jest w pkt 6 – 10 Polityki prywatności.

 

 1. Prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeśli masz założone konto użytkownika, możesz dokonywać za pośrednictwem Panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu na konto. Jeśli nie posiadasz założonego konta swoje prawa możesz realizować kontaktując się z nami na dane wskazane w pkt 4.1. Polityki prywatności.
 2. Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies które są niewielkimi danymi informatycznymi (zwłaszcza tekstowymi) przechowywanymi zapisywanymi w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon, itp). Pliki te zawierają nazwę danej witryny oraz czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym a także unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

a)dostosowania zawartości stron Sklepu  do Twoich preferencji;  umożliwia to rozpoznanie Twojego urządzenia  i właściwe dopasowanie jej do Twoich potrzeb,

 1. b) zapamiętywania informacji o Twojej sesji i jej utrzymywania;
 2. c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu internetowego korzystają z niego, co umożliwia nam jego rozwój,
 3. d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 4. Sklep internetowy stosuje pliki cookies stałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas ściśle określony w ich parametrach (aż do momentu ich usunięcia z urządzenia końcowego) oraz sesyjne – tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym jedynie do czasu wylogowania się, opuszczenia stron Sklepu lub zakończenia pracy z przeglądarką. W ramach Sklepu internetowego możemy stosować pliki cookies które:
 5. a) umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,
 6. b) służą do zapewnienia bezpieczeństwa,
 7. c) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu,
 8. d) umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień Sklepu,
 9. e) umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 10. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości).
 11. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej mogą spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl